บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด  
  รับเสด็จร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา