บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด  
  งานพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร วัน พฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2557 โดย พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธี ทาง บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด โดยมี คุณยุพินทอง ทิมรอด ประธานกรรมการ บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด (โรงงานน้ำดื่มไอเพียว) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในครั้งนี้