บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด  
  พลเรือตรี ธนะกาญน์ ใคร่ครวญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ คุณ ยุพินทอง ทิมรอด ประธานกรรมการ บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดผลิตภัณฑ์ ไอเพียว จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลหน่วยในสังกัด ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี