ข่าวสารจาก ไอเพียว

  • 15 ต.ค. 57
  • รับเสด็จร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  • อ่านรายละเอียด
  • 4 ต.ค. 57
  • ร่วมบริการน้ำดื่มให้น้องๆและประชาชนที่โรงเรียนบุตรพระมหาไถ่
  • อ่านรายละเอียด
  • 30 ส.ค. 57
  • น้องๆ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานน้ำดื่มไอเพียว
  • อ่านรายละเอียด
   • 8 ก.ค. 57
   • มอบน้ำดื่มบรรจุขวดผลิตภัณฑ์ ไอเพียว จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
   • อ่านรายละเอียด
   • 24 มี.ค. 57
   • ร่วมสนับสนุนการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ตำนานป่ารีสอร์ท
   • อ่านรายละเอียด
   • 20 ม.ค. 57
   • คุณยุพินทอง ทิมรอด ประธานกรรมการบริหาร น้ำดื่มไอเพียว เข้าบริจาคน้ำดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามหน่วยงานต่างๆ
   • อ่านรายละเอียด
   • 18 ก.พ. 57
   • บุคคลเหล่านี้ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ ไอเพียว การกระทำใดๆ ทางบริษัทฯ ขอที่จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   • อ่านรายละเอียด

Follow us


:

facebook.com/pages/Water-IPURE/205945916240510

: wateripure@hotmail.com

Copyright 2014