• cube

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cube

ไอเพียว น้ำดื่มบริสุทธิ์ จากธรรมชาติ 100%


แหล่งน้ำดื่มจากธรรมชาติ 100%
แหล่งน้ำธรรมชาติใต้ดิน ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีได้ผ่านการกรอง ด้วย วิธีธรรมชาติ จากชั้นดิน หิน กรวด ทราย ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส (RO) ไม่มีการผ่านสารเคมีใดๆ เช่น คลอรีน หรือ สารส้ม เรามั่นใจว่า... "น้ำดื่มไอเพียว ใส สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ"
เน้นคุณภาพสูงสุด
เราสร้างความแตกต่างเรื่องคุณภาพ โดยทั้งสายการผลิตปลอดสารเคมีใดๆ อาทิเช่น คลอรีน หรือ สารส้ม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสูงสุดของน้ำดื่ม จึงทำให้น้ำดื่ม ipure ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ข่าวสารจาก iPureCopyright 2014

@VPS